Πραγματοποίηση των εξετάσεων των μαθημάτων της κ. Καμπατζά

Οι εξετάσεις των μαθημάτων της κ. Καμπατζά θα πραγματοποιηθούν μέσω Zoom