Ταξινομικά Συστήματα Ι, Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ, Αρχεία και Οργάνωση τους, Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, στις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων, να προβούν σε αυτή την ενέργεια, αφού μπουν στα μαθήματα του παλιού προγράμματος στο moodle όπως αναφέρονται παρακάτω και  να υποβάλλουν τη δήλωση τους μέχρι τη Δευτέρα 29 – 06 – 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ταξινομικά Συστήματα Ι – E [ΝΕΟ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009]. Απαραίτητη προυπόθεση να έχουν δηλώσει το μάθημα στο pithia.

Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις [ΝΕΟ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009]. Το δηλώνουν όσοι είναι από 9ο εξάμηνο και πάνω.

Αρχεία και Οργάνωση τους – Θ [ΝΕΟ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009]. Το δηλώνουν όσοι είναι από 9ο εξάμηνο και πάνω.

Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Ε [ΝΕΟ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009]. Το δηλώνουν όσοι είναι από 9ο εξάμηνο και πάνω.