Παιδική & Εφηβική Λογοτεχνία – Επείγουσα ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτήτριες να επικοινωνήσουν με την κ. Καμπατζά, στο προσωπικό της email kambatza@fl.teithe.gr, για ζήτημα που αφορά την εξέταση του μάθηματος Παιδική & Εφηβική Λογοτεχνία.

Τσέπα Αρετή

Σερήφογλου Σουλέ

Μανώλη- Συριγγα Ελένη

Μουμίνογλού Γκιούλ