Θεωρίες της Μάθησης (στο Νέο πρόγραμμα Ιστορία Πολιτισμού και Ιστορία Τέχνης) – Επείγουσα ανακοίνωση (NEA)

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτήτριες-τες, να ξαναστείλουν το γραπτό τους στο email nikossah@gmail.com (σε PDF οπωσδήποτε γιατί ως εικόνα δεν μπορεί να αξιολογηθεί – δεν διαβάζεται), μαζί με το αποδεικτικό ημερομηνίας εξέτασης, διότι ήταν προβληματική η ανάγνωση του γραπτού τους.

Τσιώμου

Δήμου Β.

Ράσκοβα Στεφ.

Ζάϊκου Ξ.

Τσιακάλη Π.

Καρακασίδης Α.

Αργυρίου Ν.

Κεφαλα

Τσιλίκα

Καψάλη