Επείγουσα ανακοίνωση για φοιτητές της κ. Καμπατζά

Παρακαλούνται οι φοιτητές Δήμου Βαίτσα, Αργυρίου Νίκος και Κεφαλα, να επικοινωνήσουν άμεσα με την κ. Καμπατζά.

Η διδάσκουσα

Βαλεντίνη Καμπατζά