ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ. 20/8-7-2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από 3/8/2020 έως 14/8/2020 και τα αιτήματα των φοιτητών θα διεκπαιρεωθούν μετά τις 16 Αυγούστου.

Καλό καλοκαίρι!

Από τη γραμματεία