Βαθμολογίες στα μαθήματα: Ταξιν. Συστ. Ι & ΙΙ, Μάρκετινγκ & Δημόσιες Σχέσεις και Αρχεία και Οργάνωση τους

Οι βαθμολογίες των παραπάνω μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στο moodle για το κάθε μάθημα -παλαιό πρόγραμμα σπουδών (στη δεξία στήλη με τα τελευταία νέα).