Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις μαθημάτων Γ. Χριστοδούλου

Όσοι πρόκειται να δώσετε εξετάσεις στα μαθήματα μου, θα βρείτε τη δήλωση συμμετοχής στο νέο Moodle. Εκεί όπου θα γίνουν και οι εξετάσεις.