Ομάδες Εξέτασης – Ταξινομικά Συστήματα Ι – Τετάρτη 16/9

Παρακαλώ δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο, σε ποια ομάδα έχει καταχωρηθεί το όνομα σας για την αυριανή εξέταση. Υπάρχουν οι εξής ομάδες:

Α’ Ομάδα (ώρα εξέτασης 9:00 έως 10:00) &

Β’ Ομάδα (ώρα εξέτασης 10:30 έως 11:30)