Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία – Επείγουσα ανακοίνωση

Παρακαλώ η φοιτήτρια Σερήφογλού Σουλέ να επικοινωνήσει άμεσα με την κ. Καμπατζά.