Δήλωση εξέτασης στα μαθήματα του κ. Γ. Χριστοδούλου

Τη δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις, θα τη βρείτε στο moodle των εξετάσεων, αντίστοιχα για κάθε μάθημα. Η δήλωση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την ώρα εξέτασης του μαθήματος.

https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/

Δεν συμπεριλαμβάνεται το μάθημα της Πληροφοριακής Παιδείας όπου η δήλωση θα γίνει την ώρα της εξέτασης, σε σύνδεσμο που θα σας υποδειχθεί εκείνη τη στιγμή.