Ομάδες εξέτασης για τα μαθήματα της Παρασκευής 5/2

Έχουν ανακοινωθεί στο Moodle των εξετάσεων οι ομάδες εξέτασης για τα μαθήματα της Παρασκευής.

Τ. Ιστού – Επ. Δίκτυα: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=21

Δ. Εφ & Συστ. Διαχ. Περιεχ – Σχ. Δικτ. Τόπων: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=22