Εμβόλιμη_Θησαυροί

Οι φοιτητές, που δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στην εμβόλιμη εξεταστική του μαθήματος “Θησαυροί”, παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα των εξετάσεων.