Ύλη εξετάσεων για το μάθημα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ (Dewey)

Έχει αναρτηθεί η ύλη του μαθήματος και τα σημεία που πρέπει να προσέξετε, για τα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ (Dewey), στο moodle του μαθήματος (Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Ε), στα τελευταία νέα, στη δεξιά στήλη. Επίσης έχει αναρτηθεί ένα μήνυμα προς του φοιτητές του μαθήματος. Σας ευχαριστώ!

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν και οι ομάδες εξέτασης.

Καλή επιτυχία!