Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Ομάδες εξέτασης 16-02-2021

Έχουν αναρτηθεί οι ομάδες εξέτασης στο μάθημα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ, στο moodle του μαθήματος (ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ – Ε).

Καλή επιτυχία!