Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-2021

17/2 στις 20:15 › 1η τροποποίηση στο πρόγραμμα, η Ανάκτηση Πληροφοριών έχει μία ομάδα αντί για δύο.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο: ear-20-21.v17.pdf