Μαθήματα Γ. Χριστοδούλου – Τελικές Βαθμολογίες

Λόγο των προβλημάτων που συνεχίζει να παρουσιάζει το σύστημα “Πυθία”, οι τελικές βαθμολογίες στα μαθήματα μου, έχουν αναρτηθεί στο Moodle των Εξετάσεων.

Συγκεκριμένα στα μαθήματα:
– Διαχείριση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Βιβλιοθηκών
– Online Ανάκτηση Πληροφοριών
– Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομική Οργάνωση Υλικού
– Καταλογογράφηση ΙΙ
– Πληροφοριακή Παιδεία.