Επείγον – Εξετάσεις της κ. Καμπατζά

Καλούνται οι φοιτητές Αιτα, Συμεωνίδου, Μπάτζιου, Γιαγατδσινός,
Κορδούλης και Τσολακίδης σε διαδικτυακή συνάντηση με την κα Καμπατζά
την Τρίτη 23.2.2021, ώρα 4.30 μ.μ., αίθ. 103 για δικό τους θέμα.

Η διδάσκουσα