Πρακτική άσκηση και Covid-19

Στις περίεργες και δύσκολες στιγμές που ζούμε, έχουν παρουσιαστεί πολλές δυσκολίες στην ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική τελεί υπό αναστολή. Μόνο σε περιπτώσεις τηλεργασίας “τρέχει” αυτή τη στιγμή. Έτσι οι περισσότεροι φοιτητές του Χειμερινού εξαμήνου δεν έχουν καταφέρει να την ολοκληρώσουν. Συνέπεια όλων αυτών είναι να μην έχουμε διαθέσιμες θέσεις για νέους φοιτητές.
Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα γίνει…..

Επειδή όμως εμφανίστηκαν 4 θέσεις με τηλεργασία κι αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, δια ζώσις, παρακαλώ να μου δηλώσετε ενδιαφέρον όσοι πληρείτε τις προϋποθέσεις (Βλέπε ιστοσελίδα Τμήματος http://www.lisa.ihu.gr/praktiki/) έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι!!

Δύο θέσεις στο Ιστορικό Αρχείο του ΟΛΘ και δύο θέσεις στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Να σημειώσω ότι αυτές οι 4 θέσεις δεν θα έχουν χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
Στην αίτηση που σας επισυνάπτω, θέλω να μου σημειώσετε τις διδακτικές μονάδες που έχετε, αυτές που πιθανά θα έχετε αν δείτε βαθμούς σε όλα τα μαθήματα καθώς και τα μαθήματα Ειδικότητας που χρωστάτε http://www.libd.teithe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=54&lang=el.

Η αίτηση που θέλω να συμπληρώσετε είναι η παρακάτω:

https://forms.gle/uAGp2HgUUMWhUy9K7

Θα είμαστε σε επαφή.