Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Όσοι ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο δείτε τα συνημμένα αρχεία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Τόγια.