ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 06/05/2021 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/05/2021

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF (OXI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 6/5/2021 ΜΕΧΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5/2021 ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ E-MAIL ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: dvailou@admin.teithe.gr.

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 19/5/2021