Δηλώσεις συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021

Οι δηλώσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων : “Θησαυροί“, “Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής“, “Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Πολιτιστικών Οργανισμών“, “Μέθοδοι Έρευνας” και “Μέθοδοι Έρευνας & Στατιστική” θα είναι ανοικτές από αύριο 27 Αυγ. και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα moodle.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση εμπρόθεσμα.