Πληροφοριακή Παιδεία-Ομάδες εργαστηρίου

δείτε στο Moodle ανακοίνωση με τις ώρες και τις ομάδες, όπως διαμορφώθηκαν.