Μέθοδοι Έρευνας & Στατιστική_ομάδες

Η διεξαγωγή του μαθήματος (θεωρία & εργαστήριο) την Τρίτη 19 Οκτ. θα γίνει ως εξής:

9:00 προσέλευση όσων φοιτητών έχουν δηλώσει Α & Β ομάδα εργαστηρίου.

11:30 προσέλευση όσων φοιτητών έχουν δηλώσει Γ & Δ ομάδα εργαστηρίου.

Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές του τυπικού αλλά και των μεγαλύτερων εξαμήνων.