Θεματική Ευρετηρίαση – Τετάρτη 20 Οκτωβρίου – Ώρα έναρξης του μαθήματος

Το μάθημα της Θεματικής Ευρετηρίασης για αύριο Τετάρτη 20 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ώρα 10:00 π.μ.. Για τη Θεωρία θα ενημερωθείτε στις ομάδες που θα πραγματοποιηθούν αύριο.

Η διδάσκουσα