Έναρξη των μαθημάτων του κ. Γουσιόπουλου και του κ. Ρουσίδη

Από αύριο ΠΕ 21-Οκτ θα πραγματοποιούνται κανονικά όλα τα μαθήματα του κ. Γουσιόπουλου και του κ. Ρουσίδη. Όσοι φοιτητές έχετε στο πρόγραμμά σας μαθήματα με τους συγκεκριμένους διδάσκοντες μπορείτε να τα παρακολουθείτε σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου, τόσο για τις θεωρίες, όσο και για τις εργαστηριακές ομάδες που έχετε επιλέξει.