Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – ΣΤ’ Ομάδα- 22-10-2021

Εκτάκτως και μόνο για αύριο Παρασκευή 22-10-2021, η ΣΤ΄ ομάδα του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μαζί με την Ε’ ομάδα στις 11:00 το πρωί.

Ο διδάσκων του μαθήματος