Μαθήματα Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι της Παρασκευής 29/10

Τα εργαστηριακά μαθήματα για τις Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι της Παρασκευής 29/10 θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Η διδάσκουσα
Μαρία Αθανασιάδου