ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 18η ΔΕΒΘ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ Β. ΚΑΜΠΑΤΖΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ