Χρήση της αίθουσας Zoom 101 από τους φοιτητές (για εργασίες και συνεργασίες στο πλαίσιο των μαθημάτων)

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την αίθουσα Zoom 101 για να κάνετε διαδικτυακές συναντήσεις με τους συμφοιτητές σας για θέματα εργασιών και λοιπές συνεργασίες μεταξύ σας στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Πληροφορίες ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ υπάρχουν διαθέσιμες στην ενότητα των δηλώσεων μαθημάτων στο Moodle, δηλαδή εδώ:

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347