Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων

1) Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία 20 Δεκεμβρίου και  ώρα 11.00-13.00  (ΑΙΘ. 4). 

Εισηγητής κος Γαρουφάλλου Εμ.  Επιτηρητής κα Ζυγούρη Μ.

2) Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομική οργάνωση υλικού και πληροφοριών  21 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00-13.00  (ΑΙΘ. 4). 

Εισηγητής κος Χριστοδούλου Γ. Επιτηρητής κος Ζωπίδης Ελ.

3) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι 22 Δεκεμβρίου και  ώρα  11.00-13.00  (ΑΙΘ. 4).  

Εισηγητής κος Νίτσος Η.  Επιτηρητής κος Ντόμπρος Αρ.