Παράταση ημερομηνίας υποβολής αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Τμημάτων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω των δυσχερειών στην υποβολή αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης των φοιτητών των τμημάτων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, αλλά και προβλημάτων κατά την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών τους δίνεται η δυνατότητα για υποβολή αίτησης και αποστολή των δικαιολογητικών τους μέχρι και τις 22/12/2021.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή των φοιτητών σας.

Εκ του τΤμήματος Φοιτητικής Μέριμνας