Μέθοδοι Έρευνας & Στατιστική_μάθημα 11/01

Παρακαλώ επισκεφθείτε τη σελίδα του μαθήματος στο moodle και δείτε τη σχετική ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος την Τρίτη 11/01.