Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ και Θεματική Ευρετηρίαση – Συγχώνευση ομάδων για αύριο Τετάρτη 12-01-2022

Για αύριο Τετάρτη 12-01-2022, στα μαθήματα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ και Θεματική Ευρετηρίαση, θα πραγματοποιηθούν μόνο οι ομάδες των 10:00 και 12:00. Οι φοιτητές της άλλης ομάδας θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το μάθημα στις 10:00 ή στις 12:00.

Οι διδάσκοντες

Γ. Ιωαννίδης

Μ. Ζυγούρη