Ύλη εξετάσεων του μαθήματος «Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας (Θεωρία και Εργαστήριο)» Ά Εξάμηνο.

Στο moodle στην ενότητα Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας-Θ έχει αναρτηθεί η ύλη και σχετικές πληροφορίες για την εξέταση τόσο του Εργαστηρίου (26/01/2022) όσο και της Θεωρίας (09/02/2022).

Ο Διδάσκων,

Βαγγέλης Καταφυλής