Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Συγχώνευση ομάδων την Τετάρτη 26-01-22

Την Τετάρτη 26-01-2022, στο μάθημα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ, θα πραγματοποιηθούν μόνο οι ομάδες των 10:00 και 12:00.

Οι φοιτητές της άλλης (3ης) ομάδας των 14:00, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το μάθημα, είτε στην ομάδα των 10:00, είτε στην ομάδα των 12:00.

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης