Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Τεχνολογίες Ιστού (Επικοινωνίες-Δίκτυα)

Δείτε στο παρακάτω link την ανακοίνωση με ημ. ΤΕ 2/2/2022 που έχει σημαντικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης.

https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=21