Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Επαναληπτικό μάθημα

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση για το επαναληπτικό μάθημα, στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης