ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β. ΚΑΜΠΑΤΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ”ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δουν στο MOODLE τη βαθμολογία τους για το μάθημα ”ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” της Β. Καμπατζά.
Η Καθηγήτρια
Δρ Β. Καμπατζά”