ΝΕA ΠΥΛΗ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ – UNIPORTAL

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι το σύστημα pithia δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
Η νέα πύλη του φοιτητολογίου είναι πλέον διαθέσιμη. Μπορείτε να την επισκεφθείτε στο: https://uniportal.ihu.gr
Η πρόσβαση γίνετε με τους κωδικούς που δημιουργήθηκαν κατά την διαδικασία του uregister και χρησιμοποιούνται στην Υπηρεσία Ακαδημαϊκής ταυτότητας και στον ΕΥΔΟΞΟ.
Επίσης έχει αναρτηθεί εκπαιδευτικό βίντεο στην ιστοσελίδα του Κέντρου Δικτύου http://noc.the.ihu.gr/ (νέο φοιτητητολόγιο), το οποίο ενδεχομένως να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες για τυχόν απορίες τους.
Σε περίπτωση που οι φοιτητές/τριες έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής τους, μπορούν να τον ανακτήσουν μέσω του link :https://mypassword.ihu.gr/index.php
Από τη Γραμματεία.