Ανακοίνωση αναβολής του μαθήματος “Αρχεία και Οργάνωση τους”

Το μάθημα “Αρχεία και Οργάνωση τους” δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου 2022.
Θα ανακοινωθεί η αναπλήρωση.

Κώστας Παλούκης,