ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι & ΙΙ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το φροντιστηριακό μάθημα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι & ΙΙ» να κάνουν εγγραφή και να δηλώσουν συμμετοχή ανά μάθημα στο MOODLE στην παρακάτω διεύθυνση : (https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=4758).

*Το φροντιστηριακό μάθημα της ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ι θα πραγματοποιείται την πρώτη ώρα 13:00 με 13:40
*Το φροντιστηριακό μάθημα της ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΙΙ θα πραγματοποιείται την δεύτερη ώρα 14:00 με 14:40

*Τα φροντιστηριακά μαθήματα απευθύνονται και τους φοιτητές που έχουν συναφή θέματα πτυχιακών εργασιών και θέλουν καθοδήγηση.

Ο διδάσκων
Αριστείδης Ντόμπρος ΕΔΙΠ
email : arisdobros@yahoo.gr