Μαθήματα 8ου εξ._Α.Μάλλιαρη

Τα μαθήματα “Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής” και “Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών” δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα ( 23-23/03/2022) λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα γίνει κατόποιν συνεννόησης με τους φοιτητές και θα βγει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα των μαθημάτων στο moodle.