ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι & ΙΙ

Λόγω της 24ωρης απεργίας του ΟΑΣΘ την Τετάρτη 6/4/22 το φροντιστηριακό μάθημα Καταλογογράφηση Ι & ΙΙ θα μεταφερθεί και θα πραγματοποιηθεί μόνο γι αυτή την εβδομάδα την Πέμπτη 7/4/22 την ίδια ώρα (13:00-13:40 & 14:00-14:40) στην αίθουσα 5

Ο διδάσκων
Α. Ντόμπρος ΕΔΙΠ