ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΥΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ UNIPORTAL (ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ ΠΥΘΙΑ) ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: https://uniportal.ihu.gr
ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 07/04/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/04/2022
[Η πρόσβαση στο UNIPORTAL γίνεται με τους κωδικούς που δημιουργήθηκαν κατά την διαδικασία του uregister και χρησιμοποιούνται για την είσοδό σας στον ΕΥΔΟΞΟ.
Έχει αναρτηθεί εκπαιδευτικό βίντεο στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου http://noc.the.ihu.gr (νέο φοιτητολόγιο)
Σε περίπτωση που οι φοιτητές/τριες έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής τους μπορούν να τον ανακτήσουν μέσω του link:https://mypassword.ihu.gr/index.php ]
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
 Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου (που εισήχθησαν το χειμ. εξαμ. 2021/2022) μπορούν να δηλώσουν μόνο τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου.
 Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 2ο μέχρι και 7ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μέχρι 36 διδακτικές μονάδες.
 Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μέχρι 42 διδακτικές μονάδες.
 Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και άνω μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που χρωστάνε ανεξαρτήτως εξαμήνων και διδακτικών μονάδων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν δηλώσει και παρακολουθήσει έστω και μία φορά τα μαθήματα σε παλαιότερα εξάμηνα.
 Οι φοιτητές που δεν οφείλουν μαθήματα αλλά εκπονούν μόνο την πτυχιακή και πρακτική τους άσκηση θα υποβάλλουν κενή δήλωση.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
• Μετά την ολοκλήρωση και αποστολή της δήλωσης στη γραμματεία οι φοιτητές θα πρέπει να την αποθηκεύσουν στο προσωπικό τους αρχείο.
• Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.