ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΡΧΕΊΑ ΚΑΙ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΥΣ”

Την ερχόμενη Παρασκευή 15/4 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Αρχεία και Οργάνωση τους”, 17:00, στην αίθουσα του αναγνωστηρίου.
Κώστας Παλούκης,