ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι & ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Τη Μεγάλη Δευτέρα 18/4/2022 θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις των μαθημάτων ΑΓΓΛΙΚΑ Ι και ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 09:00 – 10:30

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 10:30 – 12:00

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα των μαθημάτων στο moodle.teithe.gr

Η διδάσκουσα,
Βασιλική Γκελή