Αναπλήρωση του μαθήματος “Αρχεία και Οργάνωση τους”

Tη Μεγάλη Δευτέρα 17/4 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή αναπλήρωση του μαθήματος “Αρχεία και Οργάνωση τους”, 17:00, στην ψηφιακή αίθουσα 105.
Κώστας Παλούκης,