Αναπλήρωση για το μάθημα «Ταξινομικά Συστήματα Ι» την Μεγάλη Τρίτη – (Ομάδες Α’, Β’ και Γ’)

Αναρτήθηκε στο moodle ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης