Αναπλήρωση μαθήματος “Ανάκτηση Πληροφοριών” Α’ ομάδα

Την Μεγάλη Δευτέρα θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος που χάθηκε από τις καταλήψεις . Περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.teithe.gr